Brussels Capital Region
Terug naar nieuws

Anderlecht opent eerste externe gemeenteloket in Brussel

Een primeur in het Brussels Gewest: Anderlecht opende op 1 maart, dankzij een impuls van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het eerste externe gemeenteloket in het historisch centrum van Anderlecht. 

Gewestelijke visie
BPV coördineert en ondersteunt de invoering van een preventie- en buurtbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gemeentes zijn cruciale partners om de plaatselijke gegevenheden te begrijpen. Zij gingen in op twee projectoproepen die we in 2019 en 2020 lanceerden, waarbij ze werden uitgenodigd om het LISA-concept voor “Local Integrated Security Antenna” op hun grondgebied te ontwikkelen. Het komt er kort samengevat op aan om in een welbepaalde wijk één enkele ontmoetingsplek en aanspreekpunt op vlak van veiligheid en preventie voor burgers open te stellen. Dankzij de eerste verwezenlijkingen zullen we het concept kunnen bijsturen en/of uitbreiden en het project laten kaderen in een globale dimensie en in de tijd. Buurtdiensten die voorgesteld zullen worden, kunnen bijdragen aan de toenadering tussen diensten en burgers alsook de verbetering van veiligheid en het veiligheidsgevoel. 

Projecten en plaatsen waar van toepassing
In 2019 werden er 7 antenneprojecten weerhouden, ondersteund door 6 Brusselse gemeenten. In 2020 werden er 3 nieuwe projecten weerhouden. 

Het gewest ondersteunt dus momenteel de planning, invoering of versterking van 10 LISA ondersteund door 9 gemeentes binnen specifieke wijken: Anderlecht (Peterbos en historisch centrum), Sint-Agatha-Berchem (Moderne Wijk), Vorst, Ganshoren, Elsene, Koekelberg, Sint-Gillis, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe.

Focus op “Antenne Centrum” 

“Antenne Centrum”, zoals het loket heet, heeft als doel om de communicatie tussen de burgers en de gemeente te verbeteren. Burgers kunnen er na melijk terecht voor administratieve diensten, algemene informatie en meldingen van overlast in de wijk. Het gemeenteloket biedt eveneens de mogelijkheid om een dienst oversch rijd ende communicatie tussen de verschillende gemeentelijke instanties te creëren teneinde hen doeltreffender te maken en een betere handhaving van de openbare ruimte te verzekeren. Burgers kunnen in « Antenne Centrum » terecht voor een aantal administratieve diensten (geboorteakte, uittrekseluit het strafregister, bewonerskaart, verblijfsvergunning, enz.), via het e loket Irisbox of met de hulp van een medewerker. Daarnaast kunnen ze er ook informatie krijgen over de te vo lgen procedures bij bijvoorbeeld een adreswijziging, huwelijk, de organisatie van een evenement, ... Het doel is om dichter bij de burgers te staan en een beter contact tussen hen en de gemeente te ontwikkelen.


Er zullen verschillende actoren uit de wijk met elkaar samenwerken zoals een wijkmanager, politieagenten, vredeshandhavers, administratieve ambtenaren, ... Dit zal de uitwisseling van informatie over de wijk, zowel formeel als informeel, faciliteren. Tijdens vergaderingen zal besproken worden hoe er gereageerd zal worden op problemen in de wijk, verkregen op basis van waarnemingen van bewoners of van de ambtenaren zelf.

« Antenne Centrum » fungeert immers ook als meldpunt waar burgers in vertrouwen terecht kunnen om problemen in de buurt te bespreken of algemene vragen te stellen. Dit moet burgers een snelle oplossing bieden voor dagelijkste problemen in de wijk (sluikstorten, burenruzies, geluidsoverlast, handel in illegale middelen, wildparkeren, beschadigd straatmeubilair, defecte straatverlichting, graffiti, enz.). Hiervoor worden verschillende benaderingen ingezet: preventie en sensibilisatie in de eerste plaats, maar ook controle en bestrijdingsacties indien nodig. "Ik ben verheugd over de opening van deze eerste antenne , die een beter contact zal creëren tussen de gemeente en de inwoners van de wijk, maar ook tussen de verschillende gemeentelijke instanties onderling. Na een week kunnen we al vaststellen dat er een dienstoverschrij dende communicatie tot stand is gekomen tussen de vredeshandhavers, de politieagenten en de ambtenaren voor netheid en openbare werken. Deze communicatie maakt het mogelijk de procedures te versnellen en dus efficiënter te werken op het terrein. Wij hebben ook al burgers kunnen helpen met overlast of persoonlijke rezaken. De eerste week is zeer positief, en dit is nog maar het begin." begin.", legt Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, uit.

Op termijn zal in elke wijk van Anderlecht een extern gemeenteloket de deuren openen (Peterbos, Kuregem, Industrie, Het Rad, Park, Neerpede en Scheut).