Brussels Capital Region
Terug naar nieuws

Autoloze zondag

17 september 2021

Autoloze zondag vindt plaats op 19 september op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naar aanleiding van het evenement, zal er een multidisciplinair team dat bestaat uit politiediensten, hulp- en interventiediensten en diensten van de Hoge Ambtenaar van Brussel Preventie en Veiligheid worden opgezet. Dit team zal vanuit het crisiscentrum het event omkaderen om de veiligheid te kunnen garanderen voor alle types weggebruikers en om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangenaam benut wordt. 

Autoloze Zondag  kadert ruimer binnen de Week van de Mobiliteit, van 16 tot 22 september. Het is van toepassing op alle gemotoriseerde voertuigen -met uitzondering van taxi’s, openbaar vervoer, autocars, hulpdiensten, ordediensten en mensen met een doorgangsbewijs.

De voertuigen die een toelating hebben om die dag in Brussel te rijden, moeten de maximale snelheid van 30 km/u naleven. 
Het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal van 9u30 tot 19u voor het verkeer afgesloten zijn.

Deze dag is de gelegenheid bij uitstek om (opnieuw) kennis te maken met wandelen, fietsen, steppen of het openbaar vervoer in een rustige stad en zo te proeven van een actieve mobiliteit.

Meer informatie over het evenement vind je onder: https://weekvandemobiliteit.brussels/