Brussels Capital Region

Beeldvorming, monitoring en evaluatie

De beeldvorming van de veiligheid is een van de overkoepelende doelstellingen van het GVPP. Het gaat over een essentieel onderdeel van elk politiek beleid. De beeldvorming is gebaseerd op een methodische en objectieve analyse van de realiteit in ons Gewest. Zowel op korte, middellange als lange termijn. Door verschillende gegevensbronnen te kruisen, kunnen we tendensen op wijkniveau identificeren

Het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid wil zo de publieke kennis over veiligheid van goederen en personen verrijken.

Die missie is tweeledig: de registratie en analyse van criminaliteits- en onveiligheidsfenomenen en de evaluatie van het overheidsbeleid in kwestie. De diversiteit van de bronnen staat centraal in de aanpak. We willen de geregistreerde feiten in hun context plaatsen en weergeven op niveau van het Brussels Gewest en de Brusselse wijken.

Het Observatorium ontwikkelt ook enquêtes om het onveiligheidsgevoel en het slachtofferschap op het Brussels grondgebied te onderzoeken. Doel? De geregistreerde criminaliteitsgegevens vervolledigen, om een zicht te krijgen op het aantal feiten die niet gesignaleerd of aangegeven worden, en om de uitdagingen op het vlak van veiligheid te evalueren. 

We publiceren telkens de resultaten van onze analyses Deze publicaties dragen bij tot de beeldvorming van de veiligheid en de ontwikkeling van de gewestelijke statistiek. Bovendien bieden ze onze overheid een leidraad bij de keuze van geschikte maatregelen.