Brussels Capital Region

Begeleiding van slachtoffers en daders

Het onthaal en de opvolging van slachtoffers is een overkoepelende doelstelling die al in heel wat domeinen functioneel is.

Het informeren van de burger over de bestaande diensten is essentieel voor een concrete uitoefening van de individuele rechten en om het onthaal van de slachtoffers te garanderen. Die diensten moeten rekening houden met het publiek en met de eventuele kwetsbaarheid ervan op elk moment. De bevoegde opleidingsinstanties zullen bijzondere aandacht besteden aan de opleiding daaromtrent en aan de verspreiding van de goede praktijken (bijvoorbeeld slecht nieuws brengen).

Op het vlak van slachtofferonthaal worden in de samenwerkingsakkoorden voor slachtofferbegeleiding tussen de federale overheid en de deelstaten al verschillende actoren vermeld:

  • De politiediensten, bijgestaan door de diensten voor politionele slachtofferbejegening binnen de lokale en federale politie, zijn verantwoordelijk voor de eerste opvang en het onthaal van slachtoffers en hun naasten en ze verstrekken basisinformatie aan het slachtoffer;
  • De diensten voor slachtofferonthaal van de justitiehuizen bieden in ieder individueel dossier specifieke informatie aan slachtoffers en hun naasten, zowel tijdens het gerechtelijk onderzoek als tijdens de strafuitvoering. Ze bieden of organiseren ook de nodige ondersteuning bij emotioneel moeilijke momenten tijdens de gerechtelijke procedure;
  • De diensten voor slachtofferhulp bieden sociale hulp en psychologische begeleiding aan de slachtoffers en hun naasten. De diensten zijn erkend en worden gesubsidieerd door de deelstaten (Services d'Aide Sociale aux Justiciables, Centrum voor Slachtofferhulp, Vertrouwenscentra kindermishandeling, Equipes SOS Enfants, Jeugdhulp enzoverder).


Ook de begeleiding van de daders overkoepelt verschillende thema's, zowel voor de monitoring door de strafinrichtingen als wat betreft de herinschakeling na de strafuitvoering of de psychosociale begeleiding na het plegen van het misdrijf.