Brussels Capital Region
Terug naar pers

Bezoek van de Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden aan het regionaal crisiscentrum van Brussel

24 december 2020

Brussel, 24 december 2020
 
Deze donderdagochtend 24 december 2020 verwelkomde de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden voor een werkbezoek aan het nieuwe Regionale Crisiscentrum.
 
Dit bezoek vond plaats op uitnodiging van de burgemeester van de stad Brussel tevens de voorzitter van de politiecollege van de zone Brussel-Hoofdstad Elsene, Philippe Close, en de korpschef van de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene, Michel Goovaerts. 
 
De minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, woonde de operationele briefing bij over de coördinatie van de veiligheidsmaatregelen voor de oudejaarsavond, die werd gegeven door de korpschef Michel Goovaerts, Gold Commander, belast met het beheer van het evenement voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
 
Alle andere actoren die betrokken zijn bij veiligheid en preventie in Brussel waren ook aanwezig, waaronder de Commissaris-Generaal van de federale politie Marc De Mesmaeker, de Hoge Ambtenaar Viviane Scholliers, de brandweercommandant Tanguy Du bus de Warnaffe en Directeur-Generaal van het Nationale Crisiscentrum Bart Raeymaekers.
 
Tijdens dit ministeriële bezoek hebben de partners de nadruk gelegd op de uitstekende en constructieve samenwerking tussen de verschillende diensten die sinds de allereerste voorbereidende vergadering betrokken zijn bij het veiligstellen van oudejaarsavond. Ze prezen ook de kwaliteit van de infrastructuur en de technologie van het nieuwe regionale crisiscentrum dat het operationele commandocentrum voor de oudejaarsavond en alle grote evenementen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal huisvesten. Zij bedankten minister-president Rudi Vervoort voor de inzet voor de veiligheid van alle mensen in Brussel.   
 
Yves Bastaerts, adjunct-directeur-generaal van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV), heeft van zijn kant de nadruk gelegd op de multidisciplinaire en technologische benadering en de aandacht voor de ergonomie die centraal stonden bij de uitbouw van het nieuwe operationele hoofdkwartier voor de veiligheid in het Brussels Gewest die in september 2020 werd ingehuldigd.
 
Tot slot bracht de minister ook een bezoek aan het het nieuwe communicatie- en politiedispatchingcentrum voor het arrondissement, waar sinds kort de Communicatie- en Informatiedienst van het Arrondissement (CIDA) van de Coördinatie- en Steundirectie Brussel is ondergebracht. Het doel van dat centrum is om alle dispatching van de gewestelijke veiligheidsdiensten samen te brengen. Door de veiligheidsactoren bijeen en dichter bij elkaar te brengen, wordt samenwerking gestimuleerd en wordt het ook mogelijk om sneller en efficiënter in te grijpen en een wisselwerking met het gewestelijk crisiscentrum tot stand te brengen.  
 
Het gewestelijk crisiscentrum is een onderdeel van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP). Het vormt een aanvulling op de reeds bestaande instrumenten van de Brusselse regering en illustreert de rol die Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) moet spelen in de coördinatie van het preventie- en veiligheidsbeleid op het grondgebied.
 
Meer informatie over het gewestelijk crisiscentrum:
https://bps-bpv.brussels/nl/inhuldiging-van-nieuw-gewestelijk-crisiscentrum
 
De sanitaire voorzorgsmaatregelen werden strikt nageleefd tijdens het werkbezoek.