Brussels Capital Region

Bezoek van meerdere staatshoofden in het kader van de NAVO-top van 14 juni 2021

Op maandag 14 juni zullen meerdere staatshoofden en regeringsleiders deelnemen aan de NAVO-top te Brussel. In het kader van deze NAVO-top en de daarmee gepaard gaande officiële bezoeken worden ingrijpende veiligheidsmaatregelen getroffen. Wij zullen alles in het werk stellen om het dagelijkse leven zo normaal mogelijk te laten verlopen voor de bewoners, de handelaars en alle bezoekers aan de stad Brussel, en dit volgens het concept van een “open stad”.

Een veiligheidsperimeter zal in plaats gesteld worden.

Wanneer?

Op 14 juni 2021

Waar?

De volgende straten zullen mobiliteitshinder ondervinden:

 • Leopold III laan
 • Harenweg
 • Eversestraat
 • Jules Bordetlaan
 • Straatsburgstraat
 • Haachtsesteenweg
 • Arthur Maesstraat
 • Sint Stevens Woluwestraat
 • Raketstraat
 • Bourgetlaan

De Leopold III laan zal sporadisch gesloten zijn.

Peri NATO

 

 

Doorgangsbewijzen moeten aangevraagd worden voor volgende straten:

 • Arthur Maesstraat (van huisnummer 65 tot huisnummer 195)
 • Sint Stevens Woluwestraat
 • Raketstraat
 • Bourgetlaan
   

Belangrijke opmerkingen

 • Vanaf de inplaatstelling van de perimeter zullen de leveringsmogelijkheden beperkt zijn
 • Vuilniszakken mogen niet op de openbare weg worden geplaatst in de bovenvermelde straten op 13 en 14 juni 2021.
 • De handelaars binnen de perimeter worden verzocht hun terrasmeubilair binnen te plaatsen.
 • Omwille van veiligheidsredenen moeten de ramen van gebouwen te allen tijde gesloten blijven.
   

Wie heeft toegang tot de perimeter en op welke wijze kan men de perimeter betreden?

Met voertuig

 • De officiële delegaties met een accreditatie van de organisator
 • Politie- en veiligheidsdiensten
 • Bewoners en handelaars met een doorgangsbewijs verleend door de politie

Te voet

 • Omwille van veiligheidsredenen dienen alle bewoners in het bezit te zijn van een doorgangsbewijs
 • Werknemers en handelaars dienen in het bezit te zijn van hun identiteitskaart en een doorgangsbewijs (aan te vragen door de werkgever).
 • Alle personen in het bezit van een doorgangsbewijs en identiteitskaart
   

Met betrekking tot het parkeren

Het bovengronds parkeren is ten strengste verboden binnen de veiligheidsperimeter vanaf 13 juni 2021 tot en met 14 juni 2021 en dit voor alle voertuigen (auto, moto, fiets, …).

 • Binnen de veiligheidsperimeter
 • In de straten waar enkel plaatselijk verkeer is toegelaten
 • Op de reiswegen gebruikt door de delegaties
   

Met betrekking tot het verkeer

ALLE VERKEER IS VERBODEN BINNEN DE VEILIGHEIDSPERIMETER OP 14 JUNI 2021

 • Parkeerverbod geldig van 13 juni 2021 – 18u00 tot en met 14 juni 2021
 • Enkel de officiële delegaties en bewoners met een geldig doorgangsbewijs hebben toegang tot de veiligheidsperimeter.
 • In de buurt van de veiligheidsperimeter zal het verkeer verboden en stilgelegd worden gedurende tientallen minuten bij aankomst en vertrek van de delegaties.

Hoe kan men een doorgangsbewijs aanvragen?

De aanvraag moet worden ingediend via het daarvoor bestemde formulier

De aanvraag dient uiterlijk 72 uur voor de aanvang van de NAVO-top te worden ingediend.