Brussels Capital Region
Terug naar nieuws

Coronavirus (Covid-19): Besluit verbodsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad met betrekking tot de situatie van het Coronavirus (Covid19 ) heb ik, in het kader van mijn bevoegdheid om het preventie- en veiligheidsbeleid te coördineren, beslist om drie belangrijke maatregelen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te voeren door middel van een besluit.

Het is verboden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

– elk evenement of elke bijeenkomst van meer dan 1.000 personen op een gesloten plaats die toegankelijk is voor het publiek;

– bezoeken te brengen aan personen in rust- en verzorgingsinstellingen (uitgezonderd specifieke situaties);

– schoolreizen te laten doorgaan in het buitenland door alle scholen gevestigd op het grondgebied

Dit besluit is onmiddellijk van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot en met 31 maart en wordt aangevuld met een specifieke omzendbrief die het bezoek aan mensen in rusthuizen verbiedt.. De maatregel zal opnieuw worden beoordeeld in het licht van de situatie.