Brussels Capital Region
Terug naar actieterreinen

Crisisbeheer en veerkracht

Omkadering van het thema

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft, binnen een dichtbevolkt stedelijk weefsel, kenmerken die eigen zijn aan grootsteden. Denken we maar aan de hoofdzetels van meer dan 100.000 ondernemingen (waaronder grote multinationals), tientallen onderwijsinstellingen, infrastructuren voor nationaal of internationaal vervoer en talrijke overheidsdiensten en -instellingen (op gemeentelijk, gewestelijk, federaal, Europees en internationaal niveau), die typisch zijn voor haar rol als nationale en Europese hoofdstad. Het grondgebied biedt ook plaats aan verschillende Seveso-sites, kritieke infrastructuren, een groot aantal ambassades, gevangenissen, een haven enz.


Op het gewestelijk grondgebied vinden ook talloze evenementen plaats, al dan niet gepland, die risico's kunnen inhouden voor de openbare orde, zoals Europese topontmoetingen of talrijke demonstraties. In 2019 waren dat er 5.072, waarvan 1.085 met een protestkarakter (+58% sinds 2010). Sommige daarvan, zoals de betogingen van de gele hesjes of de klimaatmarsen, zijn grootschalig.


Bovendien staat het Gewest bloot aan situaties met verschillende types risico's (natuurlijke, technisch- economische, gezondheids- en man-made risico's) met mogelijke gevolgen op menselijk, maatschappelijk, ecologisch of economisch vlak. Hiertoe behoren natuurrampen (onder meer overstromingen), branden en ongevallen (industriële, nucleaire, grootschalige verkeersongevallen), aanslagen (ramvoertuigen), Vehicle- Borne Improvised Explosive Device (VBIED), enz., evenals aanslagen op de computerveiligheid, onderbre-kingen van de communicatie of bevoorrading van energie enz. Daarnaast zijn er ook nog de grote ecologische en gezondheidsvraagstukken waarmee het Gewest wordt of kan worden geconfronteerd: een massale epidemie, zoals de COVID-19-pandemie, maar ook, op langere termijn, de gevolgen van de klimaatverandering.


Om een antwoord te bieden op dit soort situaties, wordt een sterke en duurzame multidisciplinaire aanpak verdergezet.

 

Strategie

De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen acties en projecten om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

Verwezenlijkingen