Brussels Capital Region

Communicatie en bewustmaking

Het Gewest wil via heldere communicatie verschillende doelgroepen mobiliseren en bewust maken over veiligheid en preventie. Doel? Een veilige leefomgeving creëren voor de bewoners en bezoekers van het Brussels Gewest.

Hoe?

  • Door de dialoog tussen de verschillende preventie- en veiligheidsactoren open te stellen,
  • door te luisteren naar de angsten van de Brusselse inwoners over fenomenen die het onveiligheidsgevoel beïnvloeden,
  • en door de bevolking te informeren over de bestaande sociopreventieve diensten en de geïntegreerde politiediensten.

 

Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) voorziet maatregelen en instrumenten die een doeltreffende communicatie mogelijk maken. Een optimale communicatie is enkel mogelijk als de informatie makkelijk toegankelijk is, en als er een vlotte informatie-uitwisseling kan zijn tussen alle veiligheidspartners. Daarom werd het gewestelijk ‘Geïntegreerd Communicatie- en Crisiscentrum’ opgericht. Het centrum wil uiteenlopende gebeurtenissen en crisissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest coördineren en in goede banen leiden. Het multidisciplinair centrum maakt een gelijktijdig en geïntegreerd beheer mogelijk. Het staat ten dienste van de verschillende veiligheidsactoren van het Gewest, waaronder de federale en lokale politie, de brandweer, de diensten voor dringende medische hulp en de veiligheidsdiensten van het Brussels openbaar vervoer.

  • Het crisiscentrum zal optreden bij geplande (grootschalige) evenementen en in nood- en crisissituaties.
  • Het communicatiecentrum zal de dagelijkse interventies van de veiligheidsoperatoren behandelen, zoals het politiewerk, de brandbestrijding en de medische interventies.
     

Dankzij moderne communicatietechnologie, een brede bemazing van bewakingscamera’s en het delen van de beelden op gewestelijk niveau, worden de continuïteit van kritieke activiteiten in de stad ondersteund, net als de reactie van de verschillende partners in geval van een incident. Het crisis- en communicatiecentrum is een concreet voorbeeld van de rol die Brussel Preventie & Veiligheid speelt bij de coördinatie van het veiligheidsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Alle actoren in de preventie- en veiligheidsketen hechten veel waarde aan een gecoördineerde, coherente en consequente communicatie. Bij noodsituaties is een globale en bijzondere aanpak cruciaal, waarbij uitwisseling tussen de partners in het crisisbeheer en heldere, eenduidige informatie voor de bevolking hand in hand moeten gaan.

Op de homepage vind je een ‘waarschuwing’. Klik erop om je snel en eenvoudig te informeren over de laatste info tijdens een noodsituatie.