Brussels Capital Region

De opleiding van preventie- en veiligheidsactoren

Criminaliteit en onveiligheid nemen voortdurend nieuwe vormen aan. Preventie- en veiligheidsprofessionals moeten dus opgeleid worden om de meest recente fenomenen, de realiteit op het terrein en de betrokken doelgroepen te begrijpen om gepast te kunnen optreden. 
Opleiding is dus essentieel voor de veiligheid en vormt een overkoepelende pijler in de gewestelijke strategie voor de ontwikkeling van een geïntegreerde en multidisciplinaire visie op openbare veiligheid. 

Daarom besloot de Brusselse Regering in 2016 om een Gewestelijke School voor Veiligheidsberoepen op te richten: Brusafe. De vier bestaande scholen van het gewest verenigen zich op één plaats, in Haren. Het gaat om de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP), het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer (OCBB), het Instituut voor Opleiding in de Dringende Medische Hulpverlening (IODMH) voor hulpverleners ambulanciers en tot slot de School voor openbaar bestuur (GSOB) waar gemeentelijke en gewestelijke veiligheids- en preventieambtenaren worden opgeleid. 

De missie van Brusafe? De studenten een aangepaste infrastructuur, opleidingsruimten en oefeningen met spitstechnologisch materiaal aanbieden. Brusafe werkt opleidingen en multidisciplinaire oefeningen uit om de professionals optimaal klaar te stomen voor een doeltreffende samenwerking op het terrein. Brusafe wil dus voorzien in gemeenschappelijke middelen voor de scholen. Bovendien wil ze via haar Oriënteringscentrum voor rekrutering de veiligheids-, preventie- en hulpverleningsberoepen aantrekkelijker maken en de aanwerving van buurtpersoneel in de Brusselse openbare diensten ondersteunen.

Als aanvulling op het specifieke opleidingsaanbod van de vier scholen van Brusafe werd een gewestelijk opleidingsplan opgesteld. Deze strategie past binnen de visie van het GVPP en Brusafe beantwoordt zo aan de behoeften van de sector. Bovendien streeft Brusafe naar een geïntegreerde en multidisciplinaire professionele cultuur, waarin alle actoren van de veiligheidsketen hun best practices delen. Tien gewestelijke aanbevelingen geïnspireerd op het GVPP bieden een blik op de houdingen en handelingen aanbevolen door het Gewest.