Brussels Capital Region
Terug naar nieuws

Echtelijk en intrafamiliaal geweld: hulpverlening blijft beschikbaar ondanks Corona-maatregelen

Voor veel vrouwen en kinderen is hun thuis geen veilige plek. De huidige maatregelen, waardoor we met zijn allen thuis moeten blijven, verhogen het risico op geweld. In gezinnen waar al sprake was van echtelijk en intrafamiliaal geweld, kan de situatie verergeren. Ook het gevoel van isolement van de slachtoffers wordt aangewakkerd.


Taskforce ‘Echtelijk en intrafamiliaal geweld’

In het kader van die problematiek besloten de Fédération Wallonie- Bruxelles, Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Cocof hun krachten te bundelen om overkoepelende en gecoördineerde antwoorden te kunnen bieden. Volgens die logica van gemeenschappelijke actie werd recent een Taskforce ‘Echtelijk en intrafamiliaal geweld’ opgericht om in deze periode van gezondheidscrisis en thuiszitten de risico’s op een groeiende geweldproblematiek het hoofd te bieden. In samenwerking met de actoren op het terrein wordt de situatie van de opvang- en hulpinfrastructuren opgevolgd. Zo kunnen de behoeften en eventuele urgenties worden opgespoord en kan er snel en doeltreffend op gereageerd worden. De taskforce wil ook informatie laten doorstromen en alle betrokken actoren sensibiliseren.


Herhalen van de nummers van de nood- en hulplijnen

In eerste instantie wil de Taskforce snel in herinnering brengen welke nood- en hulplijnen ter beschikking staan van slachtoffers van echtelijk en intrafamiliaal geweld. Er bestaan ook hulplijnen voor de plegers van geweld. Ze kunnen op die manier begeleid worden om het overgaan tot geweldpleging te voorkomen. Het is belangrijk dat die nummers zoveel mogelijk verspreid en herhaald worden. Vanaf vandaag wordt een visual (zie bijlage) met de verschillende nummers verspreid op websites en sociale media van de verschillende bevoegdheidsniveaus van de partners.

In deze ongeziene situatie kan elke burger - naast de hulp voorgesteld door de verschillende bestaande diensten - een rol spelen, met inachtneming van de maatregelen van fysieke afstand: vraag aan kennissen, vrienden en buren hoe het met hen gaat en stel hulpdiensten of de politie op de hoogte van problematische situaties waarbij personen in gevaar kunnen zijn.