Brussels Capital Region
Terug naar transversale doelstellingen

Een coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

“Veilig leven in Brussel” is de richtlijn van alle acties uit het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP). 

In de meerjarige communicatiestrategie 2021-2024 die het Globaal Veiligheids- en Preventieplan moet ondersteunen, zijn meerdere actielijnen vastgelegd om het gestelde doel te bereiken: 


1. De ontwikkeling, implementatie en verspreiding van de merknaam “Veilig leven in Brussel” dat de zichtbaarheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van veiligheid en preventie moet promoten en stroomlijnen. 


2. De lancering van gerichte communicatiecampagnes en -acties rond sociale cohesie (gedeelde openbare ruimten), veiligheidsgevoel en veerkracht op supralokaal en gewestelijk niveau. 


3. Het crisisbeheer begeleiden en ondersteunen door de bevolking via een heldere en eenduidige gewestelijke communicatie te sensibiliseren, aangepast aan de noodsituatie. 


Deze communicatiestrategie, die deel uitmaakt van de globale denkoefening van het GVPP, maakt voortdurend het onderwerp uit van technische werkgroepen om ervoor te zorgen dat ze is afgestemd op de realiteit. De partners overleggen hierover binnen ad hocplatformen of regelmatige werkgroepen. Daarnaast wordt continue strategische begeleiding (meerjarige communicatiestrategie 2021-2024) voorzien, en worden partnerschappen en akkoorden afgesloten rond het gedeeld gebruik van de diensten en kanalen tussen de verschillende gewestelijke krachten. Hierdoor kan de creatie en verspreiding van gedeelde inhoud op gewestelijk niveau gedeeld worden, zeker wanneer de omstandigheden dat vereisen. Daarbij hoort tot slot ook het gebruik van de digitale tools van BPV (website en sociale media) in het kader van de verspreiding van de strategie, de branding en de communicatiecampagnes en -acties.

Verwezenlijkingen