Brussels Capital Region
Terug naar multimedia

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

“Uw kijk op veiligheid” is een gewestelijke enquête van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV), uitgevoerd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Doel van de enquête? Nagaan of de mensen zich veilig voelen en of zij het jaar voorafgaand aan de enquête het slachtoffer waren van een of ander feit. De respondenten gaven aan zich in vrij voldoende mate veilig te voelen, wat in verband gebracht kan worden met de daling van de geregistreerde criminaliteit met bijna 20% in de afgelopen tien jaar.