Brussels Capital Region
Terug naar transversale doelstellingen

Een transversale en systematische ana- lyse om de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid te verbeteren

Om goede praktijken te identificeren en te delen, projecten te ontwikkelen en de plannen en systemen te coördineren, moet men kunnen vertrouwen op een accuraat beeld van de fenomenen. Daarvoor zijn een systematische analyse van gegevens en de kwalitatieve evaluatie van het overheidsbeleid noodzakelijk. 


Het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV) kreeg deze tweeledige opdracht toegewezen. Er wordt onderzoek gevoerd naar de veiligheid van personen en goederen, in de ruime zin van het woord, zowel voor wat betreft de criminaliteitsfenomenen als de evaluatie van de opvolging. De werkzaamheden zijn het resultaat van een transversale, territoriale benadering die terugvalt op verschillende domeinen en op natuurlijke wijze evolueert. In dit verband ontwikkelt het Observatorium zijn eigen tools voor gegevensverzameling – zoals gewestelijke veiligheidsenquêtes voor inwoners, toeristen, pendelaars en ondernemingen. Tegelijk hecht het veel belang aan een intensievere gegevensuitwisseling met zijn partners. 


De doelstellingen van deze opdracht zijn de uitwerking van een systematische opvolging van de fenomenen via de ontwikkeling van indicatoren, het uitvoeren van specifieke analyses op het niveau van de wijken of op gewestelijke schaal, en de ontwikkeling van een positieve evaluatiecultuur. Dit alles is bedoeld om de ontwikkeling en de aanpassing van het preventie- en veiligheidsbeleid op het gewestelijk grondgebied te ondersteunen.

Verwezenlijkingen