Brussels Capital Region
Terug naar nieuws

Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

21 november 2018

Een veiliger Brussel. Voor haar inwoners en bezoekers.
Dat is waar alle partners in de preventie- en veiligheidsketen naar streven. Het is ook de missie van Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) : coördineren, om de rust en de veiligheid van personen en eigendommen in het Brussels Gewest te waarborgen.

BPV is een nieuwe partner binnen die preventie- en veiligheidsketen. Sinds de zesde staatshervorming kreeg het Brussels Hoofdstedelijk Gewest namelijk aanzienlijke nieuwe bevoegdheden inzake preventie en veiligheid. Het Gewest wil hiermee een ambitieus en vernieuwend beleid voeren. De nieuwe instelling van openbaar nut ‘BPV’ werd opgericht om deze bevoegdheden uit te voeren, als facilitator, vanuit een globale aanpak.

Ontdek het eerste jaarverslag van Brussel Preventie & Veiligheid. U komt meer te weten over de context waarin BPV is opgericht. Daarnaast ontdekt u de missie en de visie van BPV, welke waarden van belang zijn en hoe BPV georganiseerd is. In het eerste jaarverslag wordt teruggeblikt op de realisaties van BPV. Zo is het Globaal Veiligheids- en Preventieplan de belangrijkste verwezenlijking van het eerste bestaansjaar van BPV. Ook de Gewestelijke School voor Veiligheidsberoepen (Brusafe), het project ‘team de quartier’ en de Gewestelijke veiligheidsenquête zijn belangrijke realisaties van BPV. Tot slot komen de vooruitzichten voor 2018 aan bod.

De echte meerwaarde van BPV zit in het bijeenbrengen van de partners in de preventie- en veiligheidsketen. BPV wil alle partners van harte danken voor hun inzet en boeiende samenwerkingen.

Het jaarverslag in pdf-vorm.
Het jaarverslag in dynamische prezi-vorm.