Brussels Capital Region
Terug naar nieuws

Gegevensverzameling over LGBTQI+-foob geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Preventie & Veiligheid (via haar Observatorium - BOPV) en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (equal.brussels) zetten samen met het Rainbow House hun schouders onder een ongezien project rond de gegevensverzameling over geweld en discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit (SOGI). In samenwerking met talrijke partners ontwikkelden het BOPV en equal.brussels een fiche voor de signalisatie van dergelijke feiten, die zelden bij de politie worden aangegeven.

Hoe werkt het?
Vanaf 1 maart 2019 kunnen slachtoffers van LGBTQI+-fobie een incident anoniem melden via het Rainbow House (Kolenmarktstraat 42, tel. 02 503 59 90). Rainbow House verwijst slachtoffers ook door naar de politie en de officiële instanties die instaan voor het verzamelen van meldingen van discriminatie (Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - IGVM) en bezorgt hen de gegevens van de diensten voor slachtofferhulp.

Doel?
Het BOPV en equal.brussels willen de omvang van het fenomeen in kaart brengen, door het verzamelen van kwantitatieve gegevens. Het ultieme doel: beleidsaanbevelingen formuleren voor de bevoegde overheid.