Brussels Capital Region
Back to publications

Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP)

02 februari 2017

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) werkte het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) uit. BPV coördineert de uitvoering ervan en brengt verslag uit aan de bevoegde autoriteiten: de Gewestelijke Veiligheidsraad  en de Brusselse Regering.