Brussels Capital Region
Terug naar nieuws

Het Europese partnerschap ‘Security in Public Spaces’, een onderdeel van de Stedelijke Agenda van de Europese Unie, publiceert zijn finale actieplan!

19 januari 2021

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest maakt sinds 2019 deel uit van een innovatief partnerschap inzake veiligheid in de openbare ruimte, een initiatief dat kadert in de Stedelijke Agenda van de Europese Unie. De Stedelijke Agenda heeft tot doel steden en regio’s een prominentere rol te geven bij de uitwerking van het beleid in Europa. Door middel van het Europese partnerschap voor veiligheid in de publieke ruimte wil Europa de lokale besturen beter wapenen tegen de vele veiligheidsvraagstukken waarmee ze geconfronteerd worden. Brussel Preventie & Veiligheid coördineert de werkzaamheden in naam van het Brussels Gewest.


In het finale actieplan identificeren de betrokken partners zes concrete acties rond enkele strategische prioriteiten, met name:

 

  • de integratie van preventie- en veiligheidstoepassingen in de planning en conceptualisering van de publieke ruimte (security by design); 
  • innovatieve technologieën en hun toepassing op het vlak van preventie en veiligheid;
  • veiligheid en het gedeelde gebruik van de openbare ruimte.

Concreet coördineert Brussel Preventie & Veiligheid de activiteiten gelinkt aan de ontwikkeling en uitwisseling van expertise inzake ‘Security by Design’, de integratie van veiligheidstoepassingen in de openbare ruimte met als doel het stedelijke weefsel weerbaarder te maken. Brussel Preventie & Veiligheid werkt daarvoor nauw samen met haar gewestelijke partners, waaronder Brussel Perspectief, Brussel Mobiliteit, Urban.Brussels en de CEOI.


Het volledige actieplan ontdekken? Klik HIER.