Brussels Capital Region

Klachtenformulier


Brussel Preventie & Veiligheid stelt alles in het werk om de burgers en haar partners een kwalitatieve dienstverlening te bieden. Heb je toch nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet ze met ons te delen! Bedankt voor jouw bijdrage aan de verbetering van onze diensten.

Wat moet een klacht bevatten

Om ontvankelijk te zijn, mag de klacht geen betrekking hebben op een handeling die reeds het voorwerp uitmaakte van een behandelde klacht noch op een handeling waarvan het laatste feit dateert van meer dan 6 maanden geleden. 
Je dient jouw identiteit kenbaar te maken en zelf rechtstreeks geconfronteerd geweest zijn met het voorwerp van de klacht. Je kan geen klacht indienen voor een derde partij. We garanderen het respect voor de persoonlijke levenssfeer en zullen jouw verklaring vertrouwelijk behandelen. . 

Termijn voor de behandeling van jouw klacht

We laten je binnen de 10 dagen weten of jouw klacht voldoet aan de voormelde voorwaarden. 
Indien de klacht aan de voorwaarden voldoet, zoeken we samen met de betrokken dienst een oplossing en maatregelen ter verbetering. We informeren je ten laatste 60 dagen na de indiening van jouw klacht over de ondernomen acties..

Ons engagement rond verbetering  

BPV heeft voortdurende verbetering als een van haar kernwaarden vastgelegd. Jouw feedback helpt ons om ons te vervolmaken en in vraag te stellen zodat we constant evolueren en aangepaste oplossingen vinden.

 

Mijn gegevens

Aanspreektitel
Aanspreektitel
Persoonlijke informatie
OF
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: pdf, jpg, jpeg, png.
Ik dien klacht in als

Mijn klacht

Formuleer jouw klacht zo helder, duidelijk en volledig mogelijk. Wees kort: de dienst zal je contacteren indien bijkomende inlichtingen nodig zijn.
Maximaal 3 bestanden.
10 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.

Motivatie 

De velden met een sterretje zijn verplicht.