Brussels Capital Region
Terug naar nieuws

Lancering prijs David Yansenne 2021

08 september 2021

Sinds 2015 zet de Prijs David Yansenne projecten in de bloemetjes die zich inzetten voor een samenwerking tussen de actoren van de preventie- en veiligheidsketen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze ceremonie is een eerbetoon aan de nagedachtenis en het nalatenschap van David Yansenne, en heeft tot doel: de samenwerking tussen de politie- en preventiediensten binnen de wijken, op gemeentelijk, intergemeentelijk, zonaal en gewestelijk niveau te versterken en om partnerschappen tussen de publieke actoren van de preventie- en veiligheidsketen, het maatschappelijk middenveld en de burgers aan te moedigen.

De Prijs David Yansenne bekroont de bestaande initiatieven waarvan de concrete verwezenlijkingen geëvalueerd zullen worden door een expertenjury. Hij kan maar één keer aan eenzelfde project worden toegekend. Een jury bestaande uit deskundigen inzake preventie en veiligheid (kabinet van de Minister-President, Brussel Preventie en Veiligheid, Brusafe, universitairen, lokale overheden, politie, parket MIVB) zal de relevantie van het project evalueren, alsook de kwaliteit van het partnerschap, het innovatieve karakter en de methodologie.

De kandidaatsdossiers worden ten laatste op 28 september 2021 verwacht.

Er worden 3 prijzen uitgereikt, met een respectieve waarde van 6000, 4000 en 2000 euro. Bovendien zal er in het kader van de prijsuitreiking een promotiefilm van het project gemaakt kunnen worden, deze zal vervolgens getoond worden tijdens de ceremonie alsook op sociale media.