Brussels Capital Region

Over BPV

Sinds de zesde staatshervorming is er een nieuwe veiligheidsstructuur voor het Brussels Gewest. Het Brussels Gewest heeft nu een coördinerende taak op vlak van preventie en veiligheid. De functie van gouverneur van het administratief arrondissement van Brussel Hoofdstad werd vervangen door de ‘hoge ambtenaar’.

De hervorming raakt niet aan bevoegdheden en voorrechten van de verschillende beleidsniveaus (federaal of lokaal).

Voor de concrete uitvoering van de nieuwe bevoegdheden riep de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een nieuwe instelling van openbaar nut (ION) in het leven: Brussel Preventie & Veiligheid (BPV). Doel: de organisatie van een gecentraliseerd en transversaal veiligheidsbeheer in Brussel en de uitbouw van een gewestelijk veiligheidsbeleid.

Wettelijke teksten

Ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht.

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen - Brusafe

Missie

Brussel Preventie & Veiligheid wil het beleid op het vlak van preventie en veiligheid coördineren. Doel? De rust en de veiligheid van personen en eigendommen in het Brussels Gewest waarborgen.

Visie

Brussel Preventie en Veiligheid moet op korte en middellange termijn een gewestelijke referentie in haar domein worden en een centrale rol spelen in de coördinatie van de verschillende actoren van de veiligheids- en preventieketen.

Waarden