Brussels Capital Region
Terug naar actieterreinen

Polarisering en radicalisering

Omkadering van het thema

Na de aanslagen in Brussel blijven de fenomenen van polarisering25, radicalisering26 en extremisme27 actuele thema’s binnen de samenleving en vormen ze nieuwe uitdagingen. De crisissen die we doormaken (socio-economisch, op het vlak van gezondheid, migratie enz.) en de daaruit voortvloeiende protestbewegingen zijn een vruchtbare voedingsbodem voor polarisering, met een groot risico op instrumentalisering door allerhande gewelddadige extremistische groeperingen. 


Het rechts-extremisme is daar een goed voorbeeld van. Sinds de asielcrisis van 2015 en de terroristische aanslagen van 2016 zien we hier een duidelijke heropleving van in België en in Europa. Tegelijkertijd blijft ook de jihadistische beweging actief. Bovendien wordt het probleem van de teruggekeerde strijders nu nog vergroot omdat we moeten instaan voor de tenlasteneming, het toezicht en de re-integratie in de maatschappij van mensen die veroordeeld zijn voor terroristische daden. Ook extreemlinkse, anarchistische en ecoterroristische groeperingen zijn niet te onderschatten. 

In de fase vóór het gewelddadig extremisme moeten we een betere kijk krijgen op de fenomenen van polarisering binnen onze maatschappij een inzicht te krijgen in de dynamieken en factoren van gewelddadige radicalisering. Daarbij horen ook de risico’s op het vlak van de binnenlandse veiligheid gelinkt aan ideeën die de wereld worden ingestuurd door protestgroepen die pleiten voor of hun toevlucht nemen tot geweld. Hoewel ze niet noodzakelijk gekend zijn als extremistische entiteiten, kunnen deze bewegingen rechtstreeks of onrechtstreeks (instrumentalisering van hun ideeën) leiden tot verstoringen van de openbare orde. Bovendien is de polarisering tussen bepaalde lagen van de bevolking en de personen die een beroep van algemeen belang uitoefenen (ordediensten, brandweer, controleurs enz.) een specifiek aandachtspunt voor het Gewest. 


Er moet worden gelet op de prevalentie van haatboodschappen in het openbaar en zeker op het internet. Met hun discours en recruteringsmethoden willen extremisten immers aanzetten tot gewelddadige radicalisering en een impact hebben op de sociale dynamiek (type, doelgroepen enz.).

Strategie

De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen hun acties en projecten om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

Verwezenlijkingen