Brussels Capital Region
Terug naar nieuws

Politiebesluit van 28 oktober 2021

29 oktober 2021

Uit de analyse van het politiebesluit van 28 oktober 2021 van de minister-president tot vastlegging van nieuwe sanitaire restricties
ter bestrijding van Covid-19 en houdende de opheffing van het politiebesluit van 14 oktober 2021 komen de hieronder beschreven
maatregelen naar voren.

We benadrukken dat de sanitaire restricties voorgeschreven door het politiebesluit van de minister-president van 28 oktober 2021
van toepassing zijn van 28 oktober 2021 t.e.m. 28 januari 2022.

Voor bijkomende informatie, kunt u de Brusselse portaalsite: https://coronavirus.brussels/ raadplegen.