Brussels Capital Region

Publicaties

Brussel Preventie & Veiligheid publiceert een brede waaier aan publicaties. Voor haar partners, voor de overheid en voor het grote publiek.

Een greep uit de publicaties:

  • het jaarverslag van BPV, met alle verwezenlijkingen en activiteiten van de instelling.
  • Het jaarlijks verslag van het BOPV dat terugkerende gegevens onder de loep neemt. Deze data is bijvoorbeeld afkomstig van politie, justitie en gemeenten (gemeentelijke administratieve sancties (GAS)). 
  • De thematische katernen bevatten diepgaande analyses over specifieke veiligheidskwesties.
  • De gewestelijke veiligheidsenquête evalueert om de twee jaar het veiligheidsgevoel en de aantasting van de veiligheid – overlast, misdrijven en misdaden – op het Brussels grondgebied.
  • Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) 2021-2024 – goedgekeurd door de Brusselse regering op 14 januari 2021 – vormt het strategisch referentiekader 2021-2024 voor alle actoren die werken rond preventie- en veiligheidsmateries in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Jouw mening telt! Feedback over onze publicaties is welkom via info@bpv.brussels

Verslag 2020 van het Observatorium

Dit nieuwe ontwerp van het Verslag 2020 beoogt een betere leesbaarheid. Het kan op verschillende niveaus worden gelezen, al naargelang van de behoefte: een snelle lezing via gemarkeerde kernboodschapp...
Downloaden Vraag een exemplaar

« Collectieve veerkracht » : jaarverslag 2020 van BPS (Document om te downloaden )

16 december 2021
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. 28 mei 2020 vierde Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) haar vijfjarig bestaan in moeilijke omstandigheden als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis. Overe...

Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024

02 maart 2021
Dit document vormt het gewestelijke veiligheidsplan zoals voorzien in artikels 37 en 37bis van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee ni...

Een studie van Brussel Preventie & Veiligheid onderstreept de moeilijkheden van slachtoffers van intrafamiliaal geweld tijdens de gezondheidscrisis

Brussel, donderdag 18 februari 2021 - Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) publiceert vandaag de resultaten van haar tweede analyse van intrafamiliaal geweld in het Brussels Gewest tijdens de gezo...