Brussels Capital Region

Publicaties

Brussel Preventie & Veiligheid publiceert een brede waaier aan publicaties. Voor haar partners, voor de overheid en voor het grote publiek.

Een greep uit de publicaties:

  • het jaarverslag van BPV, met alle verwezenlijkingen en activiteiten van de instelling.
  • Het jaarlijks verslag van het BOPV dat terugkerende gegevens onder de loep neemt. Deze data is bijvoorbeeld afkomstig van politie, justitie en gemeenten (gemeentelijke administratieve sancties (GAS)). 
  • De thematische katernen bevatten diepgaande analyses over specifieke veiligheidskwesties.
  • De gewestelijke veiligheidsenquête evalueert om de twee jaar het veiligheidsgevoel en de aantasting van de veiligheid – overlast, misdrijven en misdaden – op het Brussels grondgebied.
  • Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) 2021-2024 – goedgekeurd door de Brusselse regering op 14 januari 2021 – vormt het strategisch referentiekader 2021-2024 voor alle actoren die werken rond preventie- en veiligheidsmateries in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Jouw mening telt! Feedback over onze publicaties is welkom via info@bpv.brussels

LGBTQIA+-foob geweld in Brussel: wijdverspreid maar zelden gesignaleerd

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie publiceert BPV de resultaten van een analyse over LGBTQIA+-foob geweld in het Brussels Gewest. Het Observatorium van BPV maakte ...

Verslag 2020 van het Observatorium

Dit nieuwe ontwerp van het Verslag 2020 beoogt een betere leesbaarheid. Het kan op verschillende niveaus worden gelezen, al naargelang van de behoefte: een snelle lezing via gemarkeerde kernboodschapp...
Downloaden Vraag een exemplaar

« Collectieve veerkracht » : jaarverslag 2020 van BPS (Document om te downloaden )

16 december 2021
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. 28 mei 2020 vierde Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) haar vijfjarig bestaan in moeilijke omstandigheden als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis. Overe...

Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024

02 maart 2021
Dit document vormt het gewestelijke veiligheidsplan zoals voorzien in artikels 37 en 37bis van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee ni...