Brussels Capital Region

Publicaties

Brussel Preventie & Veiligheid publiceert een brede waaier aan publicaties. Voor haar partners, voor de overheid en voor het grote publiek.

Een greep uit de publicaties:

  • het jaarverslag van BPV, met alle verwezenlijkingen en activiteiten van de instelling.
  • Het jaarlijks verslag van het BOPV dat terugkerende gegevens onder de loep neemt. Deze data is bijvoorbeeld afkomstig van politie, justitie en gemeenten (gemeentelijke administratieve sancties (GAS)). 
  • De thematische katernen bevatten diepgaande analyses over specifieke veiligheidskwesties.
  • De gewestelijke veiligheidsenquête evalueert om de twee jaar het veiligheidsgevoel en de aantasting van de veiligheid – overlast, misdrijven en misdaden – op het Brussels grondgebied.
  • Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) 2021-2024 – goedgekeurd door de Brusselse regering op 14 januari 2021 – vormt het strategisch referentiekader 2021-2024 voor alle actoren die werken rond preventie- en veiligheidsmateries in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Jouw mening telt! Feedback over onze publicaties is welkom via info@bpv.brussels

Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024

02 maart 2021
Dit document vormt het gewestelijke veiligheidsplan zoals voorzien in artikels 37 en 37bis van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee ni...

Een studie van Brussel Preventie & Veiligheid onderstreept de moeilijkheden van slachtoffers van intrafamiliaal geweld tijdens de gezondheidscrisis

Brussel, donderdag 18 februari 2021 - Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) publiceert vandaag de resultaten van haar tweede analyse van intrafamiliaal geweld in het Brussels Gewest tijdens de gezo...

Cahier van het Observatorium n°3 - Resultaten van de gewestelijke veiligheidsenquête 2019

15 januari 2021
Ondernemingen spelen een primordiale rol in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze ondersteunen de economie met jobs, goederen en diensten en dragen bij aan de levenskwaliteit en het welzijn. Het is d...

Methodologische gids van het Observatorium

15 januari 2021