Brussels Capital Region
Terug naar nieuws

Sint-Agatha-Berchem wijdt in het hart van De Moderne Wijk een nieuwe wijkantenne in

BPV coördineert en ondersteunt de invoering van een buurt- en preventiebeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gemeentes zijn cruciale partners om in te spelen op de lokale realiteit. Ze gingen in op twee projectoproepen die we lanceerden in 2019 en 2020, en die hen uitnodigden om het LISA-concept voor ‘Local Integrated Security Antenna’ op hun grondgebied te ontwikkelen. 

Het komt er kort samengevat op aan om in een welbepaalde wijk één enkele ontmoetingsplek en aanspreekpunt op vlak van veiligheid en preventie voor burgers open te stellen. Dankzij de eerste verwezenlijkingen zullen we het concept kunnen bijsturen en/of uitbreiden en het op duurzame wijze laten kaderen in een globale dimensie. Buurtdiensten die voorgesteld kunnen worden, kunnen bijdragen aan de toenadering tussen diensten en burgers alsook de veiligheid en het veiligheidsgevoel verbeteren.

Projecten en plaatsen waar van toepassing

In 2019 werden er 7 antenneprojecten, gedragen door 6 Brusselse gemeenten, weerhouden. In 2020 werden er 3 nieuwe projecten weerhouden. Momenteel ondersteunt het gewest dus de planning, implementatie of versterking van 10 LISA’s in specifieke wijken van negen gemeenten: Anderlecht (Peterbos en historisch centrum), Sint-Agatha-Berchem (Moderne Wijk), Vorst, Ganshoren, Elsene, Koekelberg, Sint-Gillis, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe.

Focus op de Moderne Wijk

Doel van deze antenne is de strijd aan te binden met het onveiligheidsgevoel en de levenskwaliteit in de wijk te verbeteren op basis van 5 pijlers: netheid, veiligheid, tewerkstelling, omkadering van de jongeren en ondersteuning van de administratieve diensten. De opening vormt de eerste concrete verwezenlijking van een uitgebreid politiek project voor de bewoners van de wijk. De bedoeling is ook om concrete oplossingen te vinden voor moeilijkheden waar de burgers mee kampen. Dit eerste contactpunt zal het ook mogelijk maken verschillende lokale diensten en actoren samen te brengen en zo te zorgen voor een betere samenwerking tussen de gemeente, de preventiedienst, het Project Sociale Cohesie Comensia, het OCMW en de lokale politie.

Doel van de Antenne is dat het ook een plaats wordt waar die actoren samen met de burgers acties kunnen uitwerken om het leven in de wijk dynamischer en beter te maken. Ze zal informeren over de laatste nieuwtjes uit Sint-Agatha-Berchem, wat een hogere inclusie en deelnamegraad aan het gemeenschappelijk leven zal bevorderen. Het openen van die nieuwe antenne zal het veiligheidsgevoel bevorderen en het vertrouwen van de burgers in hun lokale overheden een boost geven. 

Wachtdiensten en gezellige workshops
 
Om oplossingen te vinden voor dagelijkse problemen zullen op regelmatige basis verschillende wachtdiensten worden geopend. Ook zijn ontmoetingen en activiteiten rond specifieke thema’s voorzien: sociale bemiddeling, conflictbemiddeling in buurt- en wijkkwesties, schoolbemiddeling in het Frans en het Nederlands, maar ook aanwezigheid van de wijkinspecteur, van het Lokale Steunpunt van Comensia en van het sociale cohesieproject.

Voor bewoners die nood hebben aan rechtstreekse ondersteuning in hun zoektocht naar werk of om hulp te bieden aan gezinnen zullen verschillende participatieve workshops georganiseerd worden. In samenwerking met het OCMW van de gemeente kunnen burgers genieten van moeder-kindactiviteiten, workshops ‘Curriculum Vitae’, informatie over sociaal-professionele inschakeling, voedselhulp of, vanuit een meer ecologische insteek, de strijd tegen verspilling.