Brussels Capital Region
Terug naar nieuws

Vademecum voor de Brusselse gemeenten

28 september 2018

In strijd tegen radicalisering: een vademecum voor Brusselse gemeenten
Op vraag van de Conferentie van Burgemeesters van Brussel stelde Brussel Preventie en Veiligheid een Vademecum op: “Bestuurlijke handhaving: een instrument ter beschikking van de lokale besturen in de strijd tegen radicalisering” . Het is een praktisch werkdocument voor de Brusselse gemeenten. Het geeft zowel een theoretisch als een pragmatisch overzicht van hun bevoegdheden en van het bestuurlijke interventiekader waarin ze kunnen handelen om radicalisering te voorkomen. Er werd bovendien rekening gehouden met de graad van hoogdringendheid van de interventie en met de fysieke plaats waar het fenomeen zich kan voordoen.

Bestuurlijk interventiekader en typevoorbeelden
Het vademecum heeft ook twee bijlagen. Naast de aanwijzingen en instructies in de tekst van het vademecum zelf geeft een eerste bijlage meer in detail de grenzen aan waarbinnen de gemeente kan handelen, namelijk (i) de rechten en vrijheden van de burgers - in de wetenschap dat geen enkel recht of geen enkele vrijheid absoluut is -, (ii) de beginselen van behoorlijk bestuur en (iii) de grenzen van de actie- en beoordelingsvrijheid van de gemeenten. Een tweede bijlage geeft typevoorbeelden weer van de maatregelen van bestuurlijke politie die zijn beschreven in dit vademecum.

Update
De wetgeving beschreven in dit document zal in de nabije toekomst ongetwijfeld een aantal wijzigingen ondergaan. Brussel Preventie en Veiligheid zal deze wijzigingen integreren en het vademecum up-to-date houden.