Brussels Capital Region
Terug naar transversale doelstellingen

Veiligheidaspecten in de territoriale ontwikkeling door inrichting van de openbare ruimte

In de transversale opdracht wordt voorgesteld om preventieen veiligheidsmaatregelen te integreren in de ontwerpfase naar de inrichting van de openbare ruimte. Dit gebeurt op basis van de multidisciplinaire aanpak ‘Security by design’, waarbij rekening wordt gehouden met belangrijke parameters, zoals de toegankelijkheid en de leefbaarheid. Brussel Preventie en Veiligheid wil dit innovatieve concept implementeren om de beleving van de openbare ruimten aangenamer te maken door ze vanaf het ontwerpstadium veiliger, veerkrachtiger, inclusiever en gastvrijer te maken. Het is ook de bedoeling om bij te dragen tot de versterking van de sociale cohesie, het veiligheidsgevoel en de veerkracht van de Brusselaars. Toegepast op het Brussels Gewest zal deze opdracht BPV de mogelijkheid bieden haar transversale allianties op Europees, nationaal, gewestelijk en lokaal niveau te versterken, strategische partnerschappen op te zetten (onder meer met perspective.brussels, Brussel Mobiliteit en urban. brussels) en samen te werken met traditionele en niet-traditionele actoren uit de veiligheidssector, stedenbouwkundigen, architecten en vertegenwoordigers uit de academische wereld. Er werd een operationele en strategische werkgroep ‘Security by design’ opgericht om deze verschillende projecten rond de openbare ruimte te coördineren.