Brussels Capital Region

Verenigingen zonder winstoogmerk

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent – via Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) – subsidies toe aan verenigingen actief in de gewestelijke preventie- en veiligheidsketen.

Projectoproep aan vzw’s in het kader van de uitvoering van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021- 2024

Er werd beslist om de verenigingssector te mobiliseren via een projectoproep opdat zij een bijdrage leveren aan de uitvoering van het GVPP 2021-2024.


Lees de Volledige tekst van de projectoproep 2021.

Op 7 juni 2021 om 14.30 uur zal er een lanceringskick-off worden georganiseerd om het kader van deze projectoproep en de belangrijkste fasen van het uitvoeringsproces, aan de belanghebbende verenigingen, te presenteren. Deelname aan dit evenement is facultatief. Om u in te schrijven, stuurt u een e-mail naar ProDev@bpv.brussels onder vermelding van App2021/Naam van de vereniging/ParticipatieKick-off2021.

Contact

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)
de Lignestraat 40, 1000 Brussel
Tel.: 02 507 99 11 | Fax: 02 507 99 33

Meer informatie? Mail naar info@bpv.brussels.

Op straffe van onontvankelijkheid dienen de kandidaturen, in elektronisch formaat, vóór 28 juni 2021, 12 uur ‘s middags de heer adjunct-directeur-generaal van Brussel Preventie & Veiligheid op het volgende adres te bereiken: ProDev@bpv.brussels met het onderwerp van de e-mail als volgt geformuleerd: Oproep2021/Naam van de vereniging/Nummer van de maatregel waarop het project in hoofdzaak betrekking heeft.

Contact

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)
de Lignestraat 40, 1000 Brussel
Tel.: 02 507 99 11 | Fax: 02 507 99 33

Meer informatie? Mail naar info@bpv.brussels.