Brussels Capital Region
Terug naar nieuws

Voor een nauwere band tussen de veiligheidsberoepen en de burgers

De relatie tussen de burgers en de veiligheidsprofessionals is bijzonder belangrijk in onze samenleving. We moeten echter vaststellen dat de burger soms niet op de hoogte is van het bestaan van de verschillende veiligheidsprofessionals.


Kent u de veiligheidsberoepen? De campagne “wederzijds respect”


Om constructief bij te dragen aan de promotie van deze relatie, heeft de FOD Binnenlandse zaken de campagne Wederzijds Respect opgezet in samenwerking met meerdere actoren van preventie en veiligheid. Deze campagne werd gelanceerd op 3 september 2021 en heeft als doel de relatie tussen de burger en verschillende veiligheidsberoepen weer op te bouwen. Deze relatie moet sterk, positief en gebaseerd zijn op vertrouwen. 


Deze campagne heeft als doel de burger en de veiligheidsberoepen dichter bij elkaar te brengen aan de hand van een eenvoudig gebaar dat bekend werd tijdens de Covid-crisis: “check” met de vuist.

BeSafe

Foto: Deze fresco van Suarez Murals stelt de “check” voor en werd in Oudergem ingehuldigd in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de verschillende veiligheidsberoepen en burgerorganisaties.


De campagne moedigt elke burger aan om in contact te treden met een persoon die een veiligheidsberoep uitoefent om zijn of haar werk te bespreken. Ze roept de veiligheidsprofessionals eveneens op om de dialoog aan te gaan, waardoor de kans op wederzijds begrip groter wordt.


Om iedereen te sensibiliseren voor het belang van een vertrouwensrelatie tussen burgers en veiligheidsprofessionals, ondersteunt Brussel Preventie en Veiligheid de campagne “wederzijds respect”.  

Voor meer info, download de brochure.